Thứ Hai, 27 tháng 7, 2009

Một số IP DNS thông dụng

VDC
203.162.0.11
203.162.4.1
203.162.0.180
203.162.0.181
203.162.0.24
203.162.22.2
203.162.7.131
203.162.21.114

FPT
210.245.0.11
210.245.0.58

Viettel
203.113.188.1

Netnam
203.162.7.89
203.162.7.71

EVN
203.119.36.106
203.190.163.13
203.162.57.108
208.190.163.10

0 nhận xét:

Đăng nhận xét