Thứ Hai, ngày 27 tháng 7 năm 2009

Một số IP DNS thông dụng

VDC
203.162.0.11
203.162.4.1
203.162.0.180
203.162.0.181
203.162.0.24
203.162.22.2
203.162.7.131
203.162.21.114

FPT
210.245.0.11
210.245.0.58

Viettel
203.113.188.1

Netnam
203.162.7.89
203.162.7.71

EVN
203.119.36.106
203.190.163.13
203.162.57.108
208.190.163.10

0 nhận xét:

Đăng nhận xét