Thứ Hai, 14 tháng 3, 2011

“Nâng cao ý thức trách nhiệm hết lòng, hết sức phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân” gắn với kỷ niệm 40 năm thực hiện di chúc Bác Hồ

Kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh là để nhớ về những sự kiện, những cột mốc lịch sử có tính bước ngoặt, đưa nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người chủ thật sự của đất nước, dân tộc ta từng bước thoát khỏi cảnh nghèo nàn, lạc hậu, Tổ quốc ta hoàn toàn độc lập - tự do - thống nhất. Đúng như tâm nguyện của Bác - “Suốt đời tôi hết lòng, hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Nay dù phải từ biệt thế thế giới này, tôi không có điều gì phải hối hận, chỉ tiếc là tiếc rằng không được phục vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa”. Lời di chúc ấy của Bác đã ăn sâu vào con tim khối óc và trở thành động lực thôi thúc thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay, đã và đang tiếp bước trên con đường cách mạng với sứ mệnh “phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”. Thế hệ trẻ chúng tôi hôm nay được sống trong hòa bình, độc lập, tự do, thống nhất nhưng luôn luôn suy tư, trăn trở với trách nhiệm của mình trước những thời cơ và thuận lợi, thử thách và khó khăn đang đặt ra cho sự phát triển đi lên của đất nước. Câu hỏi đặt ra là: mỗi đoàn viên thanh niên chúng ta hôm nay làm gì và làm như thế nào để phát huy truyền thống cao đẹp, sự kỳ vọng tin tưởng của Đảng, của Bác Hồ và của nhân dân, để xứng đáng là lớp người kế thừa xuất sắc nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, khẳng định vai trò xung kích của tuổi trẻ trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa?

Để trả lời câu hỏi đó, điều trước tiên bản thân tôi cũng như tuổi trẻ Sở Thông tin và Truyền thông Cao Bằng đã và đang xung kích thực hiện một chủ trương lớn của Đảng, đó là triển khai tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - người sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Bằng những hành động thiết thực như: Cùng nhau xây dựng “Sổ vàng Thanh niên làm theo lời Bác” của chi đoàn, vận động đoàn viên chi đoàn viết “Nhật ký thanh niên làm theo lời Bác”; phát động cuộc thi viết bài “Đoàn viên thanh niên Sở TT&TT tìm hiểu và học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tổ chức tọa đàm “Tìm hiểu lịch sử Đảng Quang Vinh, Bác Hồ vĩ đại”... Đặc biệt, trong năm 2010 này, tuổi trẻ chi đoàn chúng tôi đang tự giác quyết tâm, nỗ lực tổ thi đua học tập và làm theo chuyên đề “Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”, gắn với kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Bác Hồ kính yêu. Đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng của chi đoàn nhằm tăng cường giáo dục truyền thống, truyền thụ lý tưởng cách mạng, nâng cao ý thức công dân, xây dựng lối sống văn minh, nghĩa tình; không ngừng nâng cao ý trí tiến thủ, ham học, tiếp thu tri thức thời đại; phát huy cao nhất hoài bão cống hiến, sức trẻ tình nguyện của đoàn viên thanh niên trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và yêu cầu giữ gìn, phát huy nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Luôn khắc ghi ý nguyện của Bác. Tuổi trẻ chi đoàn Sở TT&TT, xin nguyện ra sức thực hiện những lời dạy thiêng liêng của Người, đó thực sự là mệnh lệnh đặt ra trong mỗi trái tim của những người cộng sản trẻ tuổi. Trong các hoạt động đoàn đòi hỏi tinh thần của tuổi trẻ như: Các hoạt động tình nguyện giúp dân giúp dân làm đường, sửa nhà; các hoạt động nhân đạo, quyên góp vì cuộc sống cộng đồng… Đoàn viên chi đoàn luôn hăng hái, nhiệt tình, hết lòng, hết sức ủng hộ tham gia.

Gắn với công tác chuyên môn, chúng tôi hiểu rằng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân” trong giai đoạn hiện nay đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức, viên chức trước hết phải tuyệt đối trung thành với lợi ích của đất nước, của dân tộc, đặt độc lập, dân tộc, chủ quyền và lợi ích quốc gia lên trên hết. Ra sức phấn đấu, đem hết tài năng, sức lực cống hiến cho độc lập, tự do của Tổ quốc, cho sự phát triển của đất nước mạnh giàu, dân chủ, văn minh, theo con đường xã hội chủ nghĩa mà Đảng, Bác Hồ và dân tộc đã lựa chọn. Việc học tập phải thể hiện cụ thể bằng những hành động thiết thực, hoàn thành nhiệm vụ, chức trách được giao, làm tốt những công việc hằng ngày, nhất là những việc liên quan trực tiếp đến đời sống người dân.

- Kính thưa các đồng chí!

Với tình thương yêu, sự tin tưởng tuyệt đối thế hệ trẻ, trước lúc đi xa Người đã để lại những lời dặn dò trong di chúc “Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người kế thừa xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng”, vừa “chuyên”. Để không phụ lòng tin của Bác, thế hệ trẻ hôm nay cần phát huy truyền thống “đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, tinh thần “dám nghĩ dám làm” vượt mọi khó khăn thử thách vươn lên xây cuộc sống mới, xứng đáng là đội hậu bị tin cậy của Đảng, luôn luôn ở trong tư thế sẵn sàng tiên phong, thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của mình.

Là một người đoàn viên thanh niên, đồng thời là một cán bộ công chức. Để nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, cần kiên quyết đấu tranh, phê phán những biểu hiện xa rời dân, quan liêu, mệnh lệnh, tham ô lãng phí, “dĩ công vi tư” trong một bộ phận cán bộ, công chức hiện nay, làm xói mòn lòng tin của nhân dân đối với Đảng và chính quyền. Trong công tác hàng ngày mỗi cán bộ, công chức, viên chức cần luôn thấm nhuần lời căn dặn của Người:

“Chúng ta phải hiểu rằng, các cơ quan của Chính phủ từ toàn quốc đến các làng, đều là công bộc của dân, nghĩa là để gánh việc chung cho dân...

Việc gì có lợi cho dân, ta phải hết sức làm

Việc gì có hại đến dân, ta phải hết sức tránh...”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh – Lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, anh hùng giải phòng dân tộc, danh nhân văn hoá thế giới; tuy Người đã đi xa, nhưng để lại cho chúng ta một di sản tinh thần vô cùng to lớn, những tư tưởng vô giá, những giá trị nhân văn cao cả, trong đó đặc biệt là tư tưởng đạo đức cách mạng. Suốt cả cuộc đời, Người hy sinh cho sự nghiệp cách mạng, cho dân tộc độc lập, cho cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân và cho toàn nhân loại.

Tấm gương đạo đức của Người là tấm gương của một vĩ nhân, một lãnh tụ cách mạng vĩ đại, một người chiến sĩ vĩ đại nhưng đồng thời là tấm gương đạo đức của một người bình thường, ai cũng có thể học theo, làm theo để trở thành một người cách mạng, người công dân tốt của xã hội.

Vấn đề đặt ra cho mỗi cán bộ và cũng là nguyên tắc xây dựng đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh hiện nay là phải trung với Đảng hiếu với dân, yêu thương con người, sống phải có nghĩa có tình, phải thật sự cần kiệm liêm chính chí công vô tư, nói phải đi đôi với làm, xây đi đôi với chống. Trong giai đoạn hiện nay cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương Hồ Chí Minh đòi hỏi đạo đức tài năng không phải là bẩm sinh, hoặc tạo hoá ban cho, hoặc chờ đợi người khác mang đến cho, mà phải đầu tư mở mang kiến thức, trải qua quá trình rèn luyện và tu dưỡng ở mỗi con người. Bác từng nói “không biết thì học, học để làm được, chỉ đòi hỏi có quyết tâm hay không”. Nếu có quyết tâm thì làm được hết vấn đề có ý nghĩa là phải xây dựng và đào tạo đội ngũ cán bộ thực sự vừa hồng vừa chuyên, có phẩm chất chính trị vững vàng, tinh thông nghiệp vụ, thông thạo ngoại ngữ, có bản chất tốt tài năng để phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc. Xứng đáng là người đầy tớ trung thành của nhân dân.

Đối với bản thân tôi học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thường xuyên là cơ sở để hoàn thiện mình, vì đạo đức của mỗi người không tự nhiên xuất hiện, mà do mỗi người tự học tập, tu dưỡng và rèn luyện trong hoạt động thực tiễn và tiếp thu sự giáo dục, quản lý của tổ chức, tập thể, cộng đồng, gia đình và xã hội. Vì vậy, để giữ gìn và phát huy những giá trị cao đẹp đó, đòi hỏi mỗi người phải thường xuyên học tập, tu dưỡng, rèn luyện, tự hoàn thiện bản thân mình. Mọi sự buông thả, thiếu tự giác học tập, rèn luyện, tu dưỡng, xa rời sự quản lý, giáo dục của tập thể, cộng đồng, đoàn thể và gia đình là con đường dẫn tới hư hỏng, tự đánh mất chính bản thân mình. Chính vì vậy mỗi người chúng ta phải nhận thức đầy đủ vị trí của vấn đề đạo đức, thường xuyên tự giác, nỗ lực học tập, rèn luyện, tu dưỡng theo gương Bác Hồ vĩ đại.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, bản thân sẽ cống hiến hết sức mình cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hết lòng phục vụ nhân dân, góp phần làm cho đất nước Việt Nam trở thành một đất nước dân giàu nước mạnh, một xã hội công bằng dân chủ văn minh./.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét